คลิปสั้น

สัญลักษณ์ที่อยู่ระหว่างไหล่ของท่านนบี
มีด้วยหรือประโยชน์ของภัยพิบัติ ?
ดุอาอฺครอบจักรวาล เสียใจ สารภาพผิด ต้องการให้อัลลอฮฺอภัย
เหมือนดุอาอฺนบียูนุส และซัยยิดุลอิสติฆฟาร
 
1. อายะตุลกุรซียฺ آية الكرسي  (ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 255)
 
มาตรฐานของความดีและความเลว;
มุสลิมต้องรู้ดีรู้ชั่ว แล้วปฏิบัติตามนั้น ปฏิบัติได้มากแค่ไหนก็มี "อิสลาม" เท่านั้น
จาก "ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 71 (อายะฮฺ 125)" โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
นัฟซู + ความรู้ที่เป็นพิษ ประสบการณ์ที่เป็นภัย --> มีแนวโน้มที่จะพาไปสู่หายนะ;