ประชาชาติต่างๆ

- บทเรียนจากประชาชาติยุคก่อนๆ
- รู้แต่ไม่ปฏิบัติก็เหมือนยิว เหมือนลาที่แบกคัมภีร์
- คนดีที่อยู่ในสังคมเลว
- ศรัทธาและยำเกรง จะมีบะเราะกะฮฺ

- การลงโทษกลุ่มชนนบีชุอัยบฺ,
- การทำความผิดเปิดเผย ไม่สนใจการตักเตือน เป็นสาเหตุของการลงโทษ
- ความสม่ำเสมอของความชั่วร้าย เกิดขึ้นในทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มชนนบีลูฏ นบีชุอัยบฺ ฯลฯ คนดีอยากให้สังคมทำดี แต่มีคนมาต่อต้าน
- เชื่อมั่นในการกำหนดของอัลลอฮฺ
-…
"เราได้ให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลาง เพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสักขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลาย และร่อซูลก็จะเป็นสักขีพยานแด่พวกเจ้า "