หนังสือ

คำนำ

    ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนอยู่  ข้าพเจ้าได้ผ่านเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อันเป็นเกร็ดประวัติในชีวิตจริงของบุคคลหลายเรื่อง …

การบำเพ็ญฮัจญฺเป็นหน้าที่จำเป็นแก่บุคคลที่เข้าเกณฑ์ทุกคน โดยไม่จำกัดว่าเป็นหญิงหรือชาย ทั้งยังนับได้ว่าเป็นการฝึกร่างกายและจิตใจ และเป็นการศึกษาทางวิชาการ…

อัลกุรอานได้แจ้งให้เราทราบถึงการเดินทางของท่านนะบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม (ขอความศานติจงมีแด่ท่าน) มุ่งหน้าสู่ที่ราบระหว่างหุบเขาที่ปราศจากพืชพรรณธัญญาหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของนครมักกะฮฺในปัจจุบันนี้…

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ทรงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำฮัจญฺไว้ในอัลกรุอานุลการีม หลายต่อหลายอายะฮฺ มีความว่า  “และกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเหนือมวลมนุษย์นั้น…

 

ก่อนอื่นท่านต้องทราบก่อนว่า แท้จริงแล้วท่านร่อซูล…

ในโลกของเรามีการเผชิญหน้าระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ

แนวทางของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺและสะละฟุศศอและฮฺ 2

ข้อสอง :…