หนังสือ

คำแนะนำบางประการเพื่อเข้าสู่เดือนเราะมะฎอน

Submitted by admin on Tue, 16/07/2013 - 22:36

ประการหนึ่ง..ให้มีความขะมักเขม้นในการทำความดีในสิบวันสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอนและช่วงท้ายสุดของสิบวันสุดท้ายของเดือนนี้

หลักการที่เก้า...เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสของการทำความดีต่างๆ

Submitted by admin on Mon, 15/07/2013 - 22:43


หลักการที่เก้า...เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสของการทำความดีต่างๆ
القاعدة التاسعة (كيفية تحصيل حلاوة الطاعات)
 
เทคนิคพิชิตและการเข้าถึงอรรถรสของการซิกรุลลอฮฺ

การบำเพ็ญฮัจญฺในแง่ของการทดสอบร่างกายและจิตใจ

Submitted by dp6admin on Sun, 01/11/2009 - 17:46

การบำเพ็ญฮัจญฺเป็นหน้าที่จำเป็นแก่บุคคลที่เข้าเกณฑ์ทุกคน โดยไม่จำกัดว่าเป็นหญิงหรือชาย ทั้งยังนับได้ว่าเป็นการฝึกร่างกายและจิตใจ และเป็นการศึกษาทางวิชาการ การเดินทางที่ชอบด้วยหลักการแห่งศาสนา ตลอดจนเป็นการทดสอบอย่างดีแก่บุคคลที่เป็นมุสลิม ทั้งในด้านกำลังกาย กำลังทรัพย์ และความเลื่อมใสในการศรัทธาของเขา สำหรับความยากลำบากนั้น ก็อาจกล่าวได้ว่า ในการเดินทางรอนแรมไปไม่ว่าแ

ประวัติความเป็นมาของบัยตุลลอฮฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 10/10/2009 - 09:54

อัลกุรอานได้แจ้งให้เราทราบถึงการเดินทางของท่านนะบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม (ขอความศานติจงมีแด่ท่าน) มุ่งหน้าสู่ที่ราบระหว่างหุบเขาที่ปราศจากพืชพรรณธัญญาหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของนครมักกะฮฺในปัจจุบันนี้ แต่มิได้แจ้งให้เราทราบถึงสาเหตุแห่งการอพยพเข้าสู่นครแห่งนี้ ถึงแม้ว่าหลักฐานจากแหล่งอื่น ๆ จะได้กล่าวถึงสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า เพราะความหึงหวงของนางซาเราะฮฺศรีภรรยาที่มีต่อนางฮาญัร ซึ่งให้บังเกิ