หนังสือ

การบำเพ็ญฮัจญฺเป็นหน้าที่จำเป็นแก่บุคคลที่เข้าเกณฑ์ทุกคน โดยไม่จำกัดว่าเป็นหญิงหรือชาย ทั้งยังนับได้ว่าเป็นการฝึกร่างกายและจิตใจ และเป็นการศึกษาทางวิชาการ…

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ทรงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำฮัจญฺไว้ในอัลกรุอานุลการีม หลายต่อหลายอายะฮฺ มีความว่า  “และกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเหนือมวลมนุษย์นั้น…

 

ก่อนอื่นท่านต้องทราบก่อนว่า แท้จริงแล้วท่านร่อซูล…

ในโลกของเรามีการเผชิญหน้าระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ

แนวทางของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺและสะละฟุศศอและฮฺ 2

ข้อสอง :…

การออกจากอิรักและอัฟกานิสถานของกองทัพอเมริกานั้นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน(ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้น)…

มุสลิมยุคนี้ไม่ค่อยให้ความสนใจบัญญัติศาสนา…