ซิกรุลลอฮฺ

DMS1039

Submitted by dp6admin on Sat, 03/10/2009 - 06:50

"มนุษย์สามประเภท อัลลอฮฺจะไม่ทรงส่งกลับคืนการวิงวอนขอของพวกเขา คือ ผู้ที่รำลึกถึงอัล