มาเติมอีมานกันเถิด

"ละหมาด คืออีมาน"
ไม่ละหมาด อีมานก็จะสูญหาย
- ความสบายใจความสุขในการอิบาดะฮฺเป็นริสกีที่อัลลอฮฺมอบให้
- 3 ประการ ใครที่มีจะได้ลิ้มรสความหวานของอีมาน
- มุมมอง "ความสมบูรณ์" ในอิสลาม
- อายะฮฺที่เป็นคำถาม "อัลลอฮฺทำการลงโทษพวกเจ้าทำไม ? หากพวกเจ้ากตัญญูและศรัทธา และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงขอบใจทรงรอบรู้"…
เป็นอายะฮฺที่จะกระทบหัวใจผู้ศรัทธาทุกคน
ตรวจสอบหัวใจผู้ศรัทธาทุกคนว่าเรามีเชื้อนิฟากรึเปล่า
"นิฟาก" คือเชื้อไวรัสในด้านความศรัทธาที่จะทำลายความศรัทธา ความดีในหัวใจของเรา
อะศอบียะฮฺ, ซุลุม
จะฟื้นฟูหัวใจจากไวรัสนี้อย่างไร ?
ดร.ฟัตฮี ยะกัน (…

1- ทำดี งดความชั่ว
2- หาเพื่อนที่ดี 

 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “สามประการ ใครมีจะได้พบความหวานของอีมานอย่างแน่นอน คือ รักอัลลอฮฺและร่อซูลมากกว่าผู้อื่น, รักผู้อื่นเพื่ออัลลอฮฺเท่านั้น,เกลียดความชั่ว เปรียบเสมือนเกลียดไฟนรก"
หะดีษ 19 ใกล้แล้ว ยุคสมัยที่ทรัพย์สินของมุสลิมที่ประเสริฐที่สุด แพะหรือแกะฝูงนึง ไปอยู่ข้างนอก เพื่อหลบหนีฟิตนะฮฺ(สิ่งที่บั่นทอนอีมาน)ในศาสนาของเขา"
พื้นที่ไหนที่สามารถประกาศสัจธรรม ยืนหยัดในอีมาน ไม่มีใครสามารถบั่นทอดอีมาน ลดหรือทำลายอีมานของเรา พื้นที่อาจจะมีฟิตนะฮฺ…