#tag

คำถามทั้งหมดจะแจ้งให้เชคริฎอทราบ เพื่อตอบในรายการ อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม (ตอบปัญหา) ทางวิทยุทุกวันพุธ หรือตอบทางกระดานสนทนา

แจ้งปัญหาเว็บไซต์, ให้คำแนะนำ, ตักเตือน, อื่นๆ