#tag

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

คำถามทั้งหมดจะแจ้งให้เชคริฎอทราบ เพื่อตอบในรายการ อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม (ตอบปัญหา) ทางวิทยุทุกวันพุธ หรือตอบทางกระดานสนทนา

ติดต่อเรา

แจ้งปัญหาเว็บไซต์, ให้คำแนะนำ, ตักเตือน, อื่นๆ