1709 ละหมาด 4 ร็อกอะฮฺหลังอิชาอฺ เสมือนละหมาดในคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ

Submitted by admin on Sat, 01/07/2017 - 23:54
คำถาม
ละหมาดอย่างไร ?

คำตอบ 1 :

คำตอบ 2 :

ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุอัมรฺ กล่าวว่า "บุคคลใดละหมาด 4 ร็อกอะฮฺหลังอิชาอฺ (ผลบุญ)ดังกล่าว เฉกเช่นผลบุญของการละหมาด(สี่ร็อกอะฮฺ)นั้นในคืนลัยละตุลก็อดรฺ"
ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุมัสอู๊ด กล่าวว่า "บุคคลใดละหมาด 4 ร็อกอะฮฺหลังอิชาอฺ โดยไม่มีสลามมากั้นระหว่างละหมาดดังกล่าว(ละหมาดรวดเดียวเหมือนอัศริ) ผลบุญเฉกเช่นการละหมาด(สี่ร็อกอะฮฺ)ในคืนลัยละตุลก็อดรฺ"

ละหมาด 4 ร็อกอะฮฺ 2 ตะชะฮุด สลามเดียว เหมือนดุฮรฺ-อัศริ, ควรจะละหมาดซุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ(นบีทำประจำ) 2 ร็อกอะฮฺหลังอิชาอฺก่อน, อ่านฟาติหะฮฺและซูเราะฮฺ ทุกร็อกอะฮฺ, นบีและเศาะฮาบะฮฺทำบ้าง แต่ไม่ได้ทำเป็นประจำ

 

วันที่ตอบ