1703 การขายตรง (เป็นตัวแทนจำหน่าย รับของมาขายต่อเป็นทอดๆ) ถูกหลักการอิสลามหรือไม่ ?

Submitted by admin on Wed, 01/03/2017 - 21:05

คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ในรายการ อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม 22 ก.พ.60 ทาง White Channel

https://youtu.be/SU_bhmuJ0EM

วันที่ตอบ