1690 การแบ่งเนื้อกุรบานที่ดีที่สุดควรแบ่งอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Mon, 21/09/2015 - 21:04
คำถาม
คำถาม : การแบ่งเนื้อกุรบานที่ดีที่สุดควรแบ่งอย่างไร ?
คำตอบ

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

รายการอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม  1 ก.ย.57
ทาง White Channel
วันที่ตอบ