1690 การแบ่งเนื้อกุรบานที่ดีที่สุดควรแบ่งอย่างไร ?