1689 ซะกาตเงินเดือน จะออกอย่างไร

Submitted by dp6admin on Tue, 28/07/2015 - 13:06

>

สรุปคำตอบ
ซะกาตเงินเดือน ออกซะกาตได้ 2 วิธี
1- แต่ละเดือนก็ใช้เงินไป ส่วนที่เหลือแต่ละเดือนก็เก็บไว้ พอครบรอบปี ถ้าเงินครบนิศอบ(พิกัด คือ 1แสน) ก็ออกซะกาต
2-ได้รับเงินแต่ละเดือนก็ออกไป 2.5% เลย แม้จะไม่ครบนิศอบ(พิกัด) เช่น เงินเดือนเดือนละ 1 หมื่น ก็ออกซะกาตเดือนละ 250 บาท เป็นการออกซะกาตล่วงหน้า (ยังไม่ครบปี) เป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้ ไม่ผิดหลักการศาสนา ถ้าออกแบบนี้ทุกเดือน พอถึงปลายปีก็ไม่ต้องออกซะกาตแล้ว
 
วันที่ตอบ