1677 จะย้ายที่อยู่ใหม่ ศาสนามีคำแนะนำอย่างไร

Submitted by admin on Wed, 16/04/2014 - 16:29

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
 
رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ 
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ ณ ที่พระองค์ท่านในสวนสวรรค์  66:11
 
ส่วนหนึ่งจากรายการ "อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม วันที่ 26 ก.พ.57"
รับชมรายการสดได้ทุกวันพุธ เวลา 20.30 น.
 
วันที่ตอบ