1674 วันที่ 1-9 ซุลฮิจญะฮฺมีซุนนะฮฺให้ถือศีลอดหรือไม่

Submitted by admin on Sun, 06/10/2013 - 10:26
คำถาม
วันที่ 1-9 ซุลฮิจญะฮฺมีซุนนะฮฺให้ถือศีลอดหรือไม่ ?
ถือศีลอดชดใช้ในช่วงสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺได้หรือไม่ ?
คำตอบ

 

คำตอบ : คำว่ามีซุนนะฮฺให้ถือ หมายถึงว่านบีพูดเป็นวาจามั้ย ไม่มีครับ แต่จะมีฮะดีษจากภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลับฮิวะซัลลัม บางท่านที่บอกว่าท่านนบีถือศีลอดทั้ง 9 วัน และมีที่บอกว่าไม่ได้ถือทั้งหมด อันนี้จะเป็นข้อแย้ง แต่มันไม่เป็นตัวบทที่จะขัดแย้งกับความประเสริฐในการถือศีลอดทุกวัน อันเนื่องจากว่า มีฮะดีษจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่เป็นคำพูดเพียงพอแล้วว่า การกระทำคุณงามความดีในสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะฮฺย่อมประเสริฐกว่าการกระทำในวันอื่นๆ ณ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ซึ่งการบ่งถึงประเด็นความดีที่จะทำก็ครอบคลุมเรื่องการถือศีลอดอยู่แล้ว อยู่ในเรื่องความดีด้วย เราก็ใช้หลักฐานนี้ในการยืนยันว่าใครอยากจะถือศีลอดในวันที่ 1-9 ได้ โดยอาศัยฮะดีษหลักๆที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีย์และมุสลิม คือส่งเสริมให้ทำความดีในสิบวันแรก รวมถึงการถือศีลอดด้วย เพราะเป็นความดี แต่จะเอาหลักฐานเจาะจงว่าให้ถือศีลอดเป็นซุนนะฮฺในวันที่ 1-9 ไม่มี แต่มีให้ถือศีลอดเจาะจงวันที่ 9 คือวันอารอฟะฮฺ ที่ท่านนบีได้บอกว่าการถือศีลอดวันอารอฟะฮฺจะลบล้างความผิดความชั่วของเรา 2 ปี คือปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน


 
คำถาม : ถือศีลอดชดใช้ในช่วงสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ใช้ได้แต่ไม่ได้ผลบุญถือศีลอดซุนนะฮฺ เพราะการถือศีลอดใช้ เจตนาจะเป็นเอกเทศอยู่แล้วและการถือศีลอดซุนนะฮฺในเดือนซุลฮิจญะฮฺก็มีเจตนาเป็นเอกเทศ จะเอามารวมกันในวันเดียวไม่ได้
 
ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
 
วันที่ตอบ