อัศศิรอฏอัลมุสตะกีม 3 ก.ค.56

Submitted by admin on Wed, 21/08/2013 - 11:15

 

1.ที่มาของชีอะฮฺ
2.ทางออกของผู้เรียนคหกรรม ที่ผู้สอนให้ชิมอาหารที่มีหมูหร­ือไวน์
3.ที่มัสยิดหะรอม ละหมาดสุนัตให้มากๆ สุญุดให้นาน ๆ
ช่วงที่สอง
4.สตรีมีสิทธิ์ขอหย่าจากสามี
5.เตาหีดอัลหากิมิยยะฮฺ (เอกภาพของอัลลอฮต่อบทบัญญัติ)
6.สามีที่หย่าแล้ว ภรรยาจะเอารูปมาดูไม่ได้
7.ฏ่อลากบาอิน (หย่าขาด)
8.ดูอาสาปแช่งผู้มีอธรรมต่อเรา
9. สถานการณ์อียิปต์ตอนนี้ (3กค.2556)
10. ดุอาละศีลอด
11. หย่าแล้ว ก็ต้องใช้นามสกุลของพ่อ
12. มีนะญิส ไม่เสียน้ำละหมาด
 
ช่วงที่สาม 
13. ซะกาตทอง 
14. จ่ายซะกาตให้หลาน 
15. สงสัยผายลมขณะละหมาด 
16. ฉลองค่อตัมกุรอ่านให้เด็ก ๆ 
17. ต้องเตือนครูที่เป็นเกย์ (อย่าประจาน) 
18. กล่าวหาผู้อื่นว่าทำผิดประเวณี (ซินา) ต้องมีพยาน 4 คน 
19. ชีอะฮ์ที่ทำร้ายตนเอง 
20.ดูอาที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับในละ­หมาด 
21. ตะรอวิหฺกับอิหม่ามที่ทำ 20 ร่อกะอัต 
22. อิกอมะฮฺในละหมาดไม่วาญิบ 
23. ละหมาดไม่รู้ความหมายฟาติหะฮฺ 
24. ไม่เห็นด้วยกับการฝากเงินกับบริ­ษัทประกันภัยตะกาฟุล 
25. ต้องเนียตถือศีลอด แต่ซะโหรนั้นสุนัต 
26. ขับรถตู้ผู้โดยสารให้หยุดเพื่อซ­ื้อเหล้า
27. ดุอาให้สามีหงุดหงิดที่เพิ่งเลิ­กบุหรี่ 
28. สาเหตุที่อิบนุตัยมิยะอฺเข้าคุก 
29. ขอดุอาอฺให้มีภรรยา 
30. ทำงานกับบริษัทที่ปนกันหะลาลและ­หะรอม 
31.ไม่มีการให้ญาติๆ รดน้ำศพหลังจากอาบน้ำศพแล้ว 
32. การบนบานว่าจะเลี้ยงอาหารได้ แต่ไม่มีพิธี 
33. หย่าไม่ถึง 3 ครั้ง 
34. ไม่จริงที่ว่า ฮัยอัตกิบารฺอุละมาอฺ ห้ามนำเอาความรู้จากเชค อบูอิสหาก อัลหุวัยนี 
35. ถือศีลอดชดใ้ช้รวมกับสุนัตไม่ได­้ 
36. ไม่ต้องกุนูตในศุบหฺ 
37. ข้าราชการไม่รู้ว่าทำตามคำสั่งท­ี่ผิดหลักศาสนา 
38. ไม่อ่านกุนูตศุบหฺไม่ต้องสุญูดซ­ะฮฺวี
39. ไม่ละหมาดตะรอวีหฺไม่เป็นไร
 
 
วันที่ตอบ