1657 นะซัรว่าจะถือศีลอดห้าวันติดต่อกัน แต่พอวันที่ห้าประจำเดือนมา จะถือว่าการถือศีลอดชดเชยนั้นยกเลิกไปหรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 17/07/2012 - 22:17

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ