1639 การเล่นแชร์ไม่มีดอกเบี้ยทำได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 24/05/2012 - 19:01

คำตอบ

คำตอบ นิยามของคำว่าเล่นแชร์ต้องพูดถึงรายละเอียด เพราะเท่าที่ผมได้ศึกษาและสอบถามถึงการเล่นแชร์ มันมีลักษณะมากมาย และมีกติการูปแบบหลายรูปแบบ แต่การเล่นแชร์โดยทั่วไป ถ้าเราจะเอานิยามที่เป็นนิยามทั่วไป ของคำว่าเล่นแชร์หมายถึงว่า การรวมกลุ่มในการการจัดสรรให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้นๆมีส่วนร่วมในการชำระค่าชำระส่วนหนึ่ง ซึ่งแล้วแต่ตกลงกันว่าจะชำระเท่าไหร่ต่อเดือน หรือต่อระยะที่จะตกลงกัน และการชำระนั้นก็จะถูกรวบรวมทุกเดือน หรือทุกระยะที่มีข้อตกลงนั้นให้แก่คนๆหนึ่งในสมาชิกที่ร่วมเล่นแชร์ตรงนั้น นี่คือพื้นฐานของการเล่นแชร์ แต่ที่เป็นเงื่อนไขมากกว่านั้น อันนั้นแล้วแต่ทีม แล้วแต่คน แล้วแต่กลุ่ม ซึ่งบางเรื่องก็ใช้ได้ตามหลักศาสนา และบางเรื่องใช้ไม่ได้ตามหลักศาสนา

เล่นแชร์ตามที่ผมได้ให้นิยามข้างต้น สามารถกระทำได้ เพราะถือว่าเป็นการสะสม (อิบติคอรรฺ) เป็นการออมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อผูกมัด อันเป็นรูปแบบที่จะขัดกับหลักการศาสนาแต่อย่างใด ต่อเมื่อจำนวนค่าชำระที่เราจะรวบรวมนั้นมันมีความเสมอๆกับสมาชิกทุกๆคนที่เค้าจะร่วมเล่นแชร์ด้วยกัน ถ้าหากว่ามีเงื่อนไขอื่นที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ หรือทำให้เสียเปรียบกับสมาชิกคนหนึ่งคนใด หรือเป็นการให้โชค ให้โอกาสแก่คนๆหนึ่งโดยไม่เจาะจง อันนี้แล้วแต่ว่าจะจับฉลาก ถ้ามีการนี้ก็ไม่ถือถูกต้องตามหลักการศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการระบุเรื่องดอกเบี้ยเข้าไป หรือมีเงื่อนไขใดๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคนๆหนึ่ง หรือกลุ่มๆหนึ่งที่เล่นแชร์กัน อันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีรางวัลเฉพาะ รางวัลพิเศษ อย่างนี้เป็นต้น ถือว่าใช้ไม่ได้ นอกเหนือจากนี้ถ้ามีรายละเอียดอพไรที่มากกว่านั้นก็ต้องระบุในคำถามอย่างที่ผู้ถามได้ถามมา

สรุปแล้วการเล่นแชร์โดยพื้นฐานสามารถทำได้ แต่ถ้ามีดอกเบี้ยไม่สามารถทำได้เป็นอันขาด

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

 

วันที่ตอบ