1635 การยืนเอียะติดาล สามารถกอดอกและไม่กอดอกในการละหมาดเดียวกันได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 24/05/2012 - 19:10