1620 ทำไมต้องมีพระเจ้า? เป็นคนดีก็เพียงพอแล้วมิใช่หรือ ?

Submitted by dp6admin on Wed, 11/04/2012 - 22:45

คำตอบ