1616 มีฮุก่มเกี่ยวกับการวาดการ์ตูนหรือเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับบรรดาคนดี โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบรรดานบีและเศาะฮาบะฮฺ ยังไงบ้าง

Submitted by dp6admin on Wed, 14/03/2012 - 12:15

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

 

วันที่ตอบ