1612 เครื่องหนังที่ทำมาจากหนังสุกร

Submitted by dp6admin on Mon, 05/03/2012 - 22:19
คำถาม
ดิฉันอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องการสวมใส่เครื่องหนังที่ทำมาจากหนังสุกร เช่นกระเป๋า รองเท้า หรือเข็มขัดนั้นเป็นบาปหรือไม่ และถ้าบังเอิญไปสัมผัสแล้ว ต้องล้างด้วยน้ำดินหรือไม่
จากการสังเกตและสอบถามพนักงงานร้านเครื่องหนังต่างๆ ปัจจุบันนี้เครื่องหนังที่มาจากอังกฤษและจีน จะมีส่วนที่เป็นหนังสุกรปนอยู่ด้วย
เช่นรองเท้าบางแบบของยี่ห้อ Ferragamo ส่วนด้านนอกจะเป็นหนังลูกแกะ แต่ส่วนที่เป็นไลนนิ่งข้างในจะเป็นหนังสุกร อุตสาหกรรมเครื่องหนังในปัจจุบันหันมาใช้หนังหนังสุกรเนื่องจากความนุ่มและราคาที่ย่อมเยาของหนังชนิดนี้ ยาซากัลลอฮฮุคอยรัน

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี