1606 ใส่เหล้าลงไปในซุปหรืออะไรก็ตาม ถ้าทิ้งให้สัมผัสความร้อนนานๆ แอลกอฮอลล์ในอาหารจะระเหยออกไป

Submitted by dp6admin on Fri, 27/01/2012 - 10:53
คำถาม
เคยดูรายการอาหาร เขาบอกว่าถ้าใส่เหล้าลงไปในซุปหรืออะไรก็ตาม ถ้าทิ้งให้สัมผัสความร้อนนานๆ แอลกอฮอลล์ในอาหารจะระเหยออกไป (เท่าที่รู้มาคือถ้านำไวน์ไปต้มนานๆ ไวน์จะกลายเป็นน้ำส้มสายชู) แบบนี้ผลของอาหารที่ทำด้วยวิธีนี้จะฮาลาลไหมค่ะ

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ