1605 ขนมปังจากบริษัทเดียวกันที่มีไส้ต่างๆหลายไส้ รวมทั้งไส้หมูด้วย เราจะซื้อไส้อื่นทานได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 10/01/2012 - 11:07

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------วันที่ตอบ 24 ส.ค.53

วันที่ตอบ