1603 ถ้ามีคนหนึ่งทำชิริก เช่น ไปดูหมอ จะตกศาสนาหรือไม่ เขากับภรรยาจะขาดกันหรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 05/01/2012 - 11:44

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ