1596 ทำห้องพักให้เช่า สิ้นเดือนมีบางห้องไม่จ่ายเงิน ตามหลักการศาสนาจะเรียกค่าปรับได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 05/01/2012 - 11:45

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ