1587 เพื่อนบ้านมุสลิมเชื่อในการเข้าทรง โดยเชื่อว่าสิ่งที่เข้ามาสิงเหล่านี้คือมะลาอิกะฮฺ

Submitted by dp6admin on Mon, 26/12/2011 - 09:27

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง