1578 เคยหลับนอนกับสามีตอนกลางวันในเดือนรอมฎอนเพราะไม่ทราบ ตอนนี้รู้แล้วควรทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Thu, 15/12/2011 - 18:28

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ