1575 ตนเองเริ่มเคร่งขึ้น แต่สังคมรอบข้างเช่นในมหาวิทยาลัยไม่ดี ทำให้แย่ลง จะออกจากมหาวิทยาลัยดีหรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 15/12/2011 - 18:28
คำถาม
บางคนรู้สึกว่าตนเองเริ่มเคร่งขึ้น แต่สังคมรอบข้างเช่นในมหาวิทยาลัยไม่ดี ทำให้แย่ลง จะตัดสินใจออกจากมหาวิทยาลัยดีหรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ