1565 คนป่วยยืนและเดินได้ แต่นั่งไม่สะดวก จะละหมาดอย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 26/08/2011 - 07:14
คำตอบ

คำตอบ

 

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ