1554 ไม่อนุญาตให้ภรรยานบีพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่มะหฺรอม นอกจากมีม่านกั้น ?

Submitted by dp6admin on Fri, 19/08/2011 - 11:34
คำถาม
ำหรับบรรดาภรรยานบี ไม่อนุญาตให้พูดคุยกับคนที่ไม่ใช่มะห์รอม นอกจากต้องมีม่านกั้นจริงหรือไม่?

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ