1553 เชื่อว่าคลุมหน้าวาญิบ แต่จำเป็นต้องทำงานและที่ทำงานไม่อนุญาต ต้องทำอย่างไร?

Submitted by dp6admin on Fri, 19/08/2011 - 11:34
คำถาม
มุสลิมะฮฺที่ศึกษาจากผู้รู้และเชื่อมั่นว่าการคลุมหน้าเป็นวาญิบ แต่ด้วยการทำงาน...

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ