1543 ถ้าเราลืมหรือเหนียตถือศิลอดไม่ทันอะซานซุบฮิแล้วมาเหนียตหลังจากได้ยินเสียงอะซานแล้ว

Submitted by dp6admin on Tue, 16/08/2011 - 08:42
คำถาม
ถ้าเราลืมหรือเหนียตถือศิลอดไม่ทันอะซานของละหมาดซุบฮิแล้วมาเหนียตหลังจากได้ยินเสียงอะซานแล้ว ถือว่าการถือศิลอดนั้นใช้ได้รึไม่ แล้วถ้าลืมหรือเหนียตไม่ทันมีวิธีปฏิบัติยังไงบ้าง

คำตอบ

สรุปคำตอบ : ผมอยากจะนิยามคำว่าเหนียตจะได้เข้าใจ ไม่ใช่หมายรวมว่าเราจะต้องตั้งใจ สำรวมความรู้สึกสมาธิว่าเราถือศีลอดวันพรุ่งนี้ หรือบางคนอาจจะเป็นวาจา ไม่ใช่ เหนียตหมายถึงว่าเรานึกในใจว่าพรุ่งนี้จะถือศีลอด ช่วงไหนก็ได้ตั้งแต่มัฆริบถึงศุบฮิ ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เป็นเดือนรอมฎอน แล้วเราตั้งใจจะถือศีลอด นี่ก็คือเหนียตแล้ว หรือว่ามีคนโทรมาพรุ่งนี้เดือนรอมฎอนแล้วนะ นั่นก็ต้องถือ ในฐานะที่ท่านเป็นมุสลิม บรรลุศาสนภาวะแล้ว ท่านก็ต้องตั้งใจแล้วว่าพรุ่งนี้รอมฎอนก็ต้องถือ แบบนี้ก็ถือว่าเหนียตแล้ว นึกในใจ นึกในสมอง นึกในความรู้สึก มีความสำนึกว่าพรุ่งนี้จะมีภารกิจถือศีลอดเดือนรอมฎอน นั่นก็เพียงพอแล้ว ไม่ใช่ว่าต้องตั้งสมาธิ ถ้าท่านได้มีความรู้สึกแบบนี้ในช่วงกลางคืนตั้งแต่มัฆริบถึงศุบฮิก่อนวันรอมฎอน มีแบบนี้ทุกวัน ถือว่าใช้ได้ การไปตลาดซื้ออาหารละศีลอดของวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเหนียตแล้ว การกินซุโฮรก็ถือเป็นเหนียตเช่นกัน

แต่ถ้าลืมจริงๆ ไม่ได้นึกเลยตั้งแต่หลังมัฆริบจนถึงศุบฮิ แล้วเหนียตหลังอะซาน ถือว่าไม่ได้ แต่เหนียตขณะอะซานถือว่าใช้ได้ เพราะอะซานส่วนมากในบ้านเราจะเผื่อเวลา ๑-๒ นาที ก็ถือว่ายังอยู่ในเวลาที่ใช้ได้ ถ้าลืมเหนียตจริงๆก็ใช้ไม่ได้ ต้องถือศีลอด และต้องถือในฐานะเดือนรอมฎอน เพราะถือว่าละเว้นไม่ได้ และต้องถือใช้อีกทีด้วย เพราะท่านนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในที่ฮะดีษ บันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีย์ “ไม่ถือว่าเป็นการถือศีลอดที่ใช้ได้ สำหรับคนที่ไม่ได้สำรวมเหนียต ไม่ได้รวบรวมเหนียต ไม่ได้เตรียมเหนียตในช่วงกลางคืน”

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ