บาปของการนินทา

Submitted by dp6admin on Tue, 26/07/2011 - 11:57
คำถาม
การนินทาซึ่งกันและกันนั้นเปรียบเสมือนการกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้ว... จากดังกล่าวหมายถึงอิสลามห้ามนินทาพี่น้องมุสลิมด้วยกัน แต่ถ้ามุสลิมนินทากาเฟรจะบาปหรืิอไม่ครับ (เชคกรุณาอธิบายหุก่มของการนินทา)

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ