ทานข้าวโรงแรม

Submitted by dp6admin on Tue, 26/07/2011 - 11:57
คำถาม
เชคครับ ถ้าเราไปประชุมที่โรงแรมแล้วเป็นโรงแรมอาหารไม่มีหะล้าล แล้วเราจะรับประทานได้ไม่ โดยรับประเฉพาะอาหารทะเล ไข่ ผัก ผลไม้ ส่วน เราสามารถรับประทานได้ไม่ ครับ jazakalloh

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

วันที่ตอบ