1497 สตรีที่มีประจำเดือนจะนอนหรือพักในมัสญิดได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 02/06/2011 - 01:06

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ