นะซัร(บนบาน)ว่าจะถือศีลอดต้องตื่นมากินข้าวดึกหรือไม่ จะถือโดยไม่กินข้าวดึก(สะฮูร)ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 02/06/2011 - 01:06

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ