ผู้ที่เราถูกห้ามแต่งงานด้วย จาก ซูเราะฮอันนิสาอฺ อายะฮ 23

Submitted by dp6admin on Tue, 31/05/2011 - 18:28

จากการให้ความหมายภาษาไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าฯ ซูเราะฮอันนิสาอฺ อายะฮ 23 ความว่า

23. ที่ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้านั้นคือมารดา(*1*)......

(1) รวมถึงย่าและยายด้วย

ผมอยากทราบว่า "(1) รวมถึงย่าและยายด้วย" นั้น อรรถาธิบาย มาจากอัลกุรอ่าน หรือ หะดีษ ครับ ขอช่วยอธิบายให้ด้วยครับ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ