กรณีที่ผู้ที่ประพฤติตนไม่ดี (ทำบาปใหญ่) แล้วเป็นอิหม่ามการละหมาดนั้นจะใช้ได้มั้ย

Submitted by dp6admin on Mon, 25/04/2011 - 21:12
คำถาม
กรณีที่ผู้ที่ประพฤติตนไม่ดี (ทำบาปใหญ่) แล้วเป็นอิหม่ามการละหมาดนั้นจะใช้ได้มั้ยและกรณีที่เป็นการละหมาดญะนาซะ มัยยิดนั้นจะได้รับดุอาหรือไม่และละหมาดใช้ได้หรือไม่ครับ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------