เราเป็นความดันมึนหัวมากเมื่อถึงเวลาละหมาด จะเลื่อนเวลาละหมาดไปหน่อยได้หรือไม่//

Submitted by dp6admin on Mon, 25/04/2011 - 21:11

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------