พระนางสุไลคอ ภายหลังได้สมรสกับนบียูซุฟหรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 25/04/2011 - 21:11

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ