การหย่าในเวลาไล่เลี่ยกัน 2 ตอล้าก

Submitted by dp6admin on Tue, 19/04/2011 - 22:26
คำถาม
โดยการหย่าตอล้ากแรกแล้วออกจากห้องนอนของนางไปและอีกประมาณ 5 นาที ก็กลับมาแล้วกลัวว่าที่กลับมานั้นจะเป็นการคืนดีเลยหย่าอีก 1 ตอล้าก อย่างนี้ถือว่าตก 1 หรือ 2 ตอล้าก

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

วันที่ตอบ