เวลาที่เราจะทำอะไรเราสามารถกล่าวในใจได้หรือไม่ เช่น กินข้าว เราต้องอ่านดุอา บิสมิลลาหรือดุอาอีกอันนึง ถ้าเรากล่าวในใจ จะถือว่าใช้ได้หรือเปล่า

Submitted by dp6admin on Tue, 19/04/2011 - 22:26
คำถาม
ถ้าใช้ได้รวมถึง การเข้าห้องน้ำ ออกห้องน้ำ หรือกิจกรรมอย่างอื่นที่ต้องดุอาแต่อ่านในใจ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------