ถ้าเราของบจากมูลนิธิหนึ่ง และมูลนิธินี้มีงบจาก สสส. สนับสนุนอยู่ เราจะนำงบนี้มาสร้างห้องน้ำได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 01/03/2011 - 12:21

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------