ชิ้นส่วนของผู้ป่วยที่ถูกตัดในการผ่าตัด เราจะจัดการอย่างไร, การบริจาคอวัยวะ

Submitted by dp6admin on Fri, 25/02/2011 - 06:24

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ