72 จำพวกที่หลงผิด ได้แก่อะไรบ้าง?, ชีอะฮฺรวมอยู่ใน 72 จำพวกหรือไม่?

Submitted by dp6admin on Wed, 16/02/2011 - 09:01

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمَّة على ثلاث وسبعين فرقة ،كلها في النار إلاَّ واحدة) وفي روايةٍ صحيحة :  قالوا : من هُمْ يا رسول الله ؟  قال : مَنْ كانُوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 
 
ความว่า “พวกยิวได้แบ่งออกเป็นเจ็ดสิบเอ็ดจำพวก พวกคริสต์ได้แบ่งออกเป็นเจ็ดสิบสองจำพวก และประชาชาติของฉันจะแบ่งออกเป็นเจ็ดสิบสามจำพวก ทั้งหมดอยู่ในไฟนรก นอกจากพวกเดียวเท่านั้น” มีรายงานที่ถูกต้องอีกว่า :  พวกเขาถามว่า “โอ้รอซูลุลลอฮฺ พวกที่รอดพ้นเป็นพวกไหน?” ท่านนบีตอบว่า “พวกที่อยู่บนแนวทางเหมือนกันกับฉันและบรรดาสาวกของฉัน”  (ที่มา)
 
บทเรียนจากหะดีษนี้
1- อย่าแตกแยกกัน
2- ให้เข้าหานบีและเศาะฮาบะฮฺ
3- ผู้ที่อยู่ในวงเล็กหรือนอกวง* เรามีหน้าที่ต้องดะอฺวะฮฺเขา (*วงของอุมมะตุลอิญาบะฮฺ - ประชาชาติที่ตอบรับนบี) เหมือนหน้าที่ของนบีคือดึงผู้คนไม่ให้เข้านรก