การนะซัรกับบาปใหญ่

Submitted by dp6admin on Wed, 16/02/2011 - 09:02

สลามเช็ค

พอดีมีเพื่อนมาปรึกษาเค้าค่อนข้างกังวลครับ เค้าได้นะซัรว่าจะถือศีลอด 5 วัน(ไม่ติดต่อกัน) ระหว่างที่เค้าถือศีลอดไปได้ 3 วันเค้าเกิดไปทำบาปใหญ่(ดื่มสุรา) แล้วหลังจากนั้นเค้าก็ได้ถือศีลอดจนครบ 5 วันถามว่ากรณีนี้ การถือศีลอดเพื่อทำตามที่นะซัรไว้ทั้ง 5 วันถือว่าใช้ได้หรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ