1408 หากเจออุปสรรค์มีความโกรธความเครียด ตามหลักการอิสลามเราควรทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Mon, 31/01/2011 - 06:27
คำถาม
ในการใช้ชีวิตของเราบนดุนยาต้องเจอบททดสอบมากมาย หากเจออุปสรรค์มีความโกรธความเครียด ตามหลักการอิสลามเราควรทำอย่างไร

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ