1380 ตอนนี้มีการรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ตที่จะโหวดให้ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นบุคคลอันดับหนึ่งของโลก

Submitted by dp6admin on Tue, 14/12/2010 - 17:01

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ

บุคคลทั่วไป (not verified)

Sun, 19/12/2010 - 19:04

เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของเช็คครับเพราะท่านนบีเป็นทีสุดของมวลมุสลิมอยู่แล้วไม่ต้องนำท่านไปโหวตร่วมกับใครทั้งสิ้น และการร่วมโหวตถือว่่าเป็นการลบหลู่ท่านซึ่งไม่ควรมีขึ้นในสังคมของเรา