1380 ตอนนี้มีการรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ตที่จะโหวดให้ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นบุคคลอันดับหนึ่งของโลก

Submitted by dp6admin on Tue, 14/12/2010 - 17:01

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ