1379 ดุอาอฺต้อนรับปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า(อิสลาม) ?

Submitted by dp6admin on Sun, 05/12/2010 - 15:04
คำถาม
มีซุนนะฮฺให้กล่าวดุอาอฺต้อนรับปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า(อิสลาม) หรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------


วันที่ตอบ