1369 อิสลามบอกว่าคนเกิดมาเท่าเทียมกันหมด แต่ศาสนาอื่นบอกว่าไม่เท่าเทียมกัน บางคนเกิดมารวยบางคนจน เราจะอธิบายตามหลักการอิสลามอย่างไร

Submitted by dp6admin on Sun, 05/12/2010 - 15:04

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
 
วันที่ตอบ