1366 น้ำส้มสายชูและข้าวหมากผ่านการหมัก จะเข้าข่ายเดียวกับเบียร์หรือเหล้าหรือไม่