1931 นิยามการคิดไม่ดีต่อคนอื่นคืออะไร

Submitted by dp6admin on Mon, 08/11/2010 - 06:11
คำถาม
นิยามการคิดไม่ดีต่อคนอื่นคืออะไร เชคช่วยนะศีฮัตเรื่องการคิดไม่ดีต่อคนอื่น

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ